Çadır Kiralama

FEZ-Berlin, tatil kampları ve etkinlikler için gerekli kamp materyallerini olanakları ölçüsünde uygun ücretle sunmaya çalışmaktadır. 

Çadır materyalleri Eyalet Eğitim, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ve FEZ-Berlin'in desteği ile sağlanmaktadır.


Ödünç alınabilecek materyaller:
Çadır (SG 20), çadır (SG 20) ve kamp yatakları

Başvuru

Çadır kullanımı için başvurular Berlin Senatosu'na bağlı gençlik kurumları, Berlin ilçe yönetim binaları, okullar, anlaşmalı kurumlar tarafından gençlik organizasyonu ve tatil kampları gibi etkinlikler için yapılabilir. Çadırların FEZ-Berlin'in izni olmadan 3. taraflara devredilmesi yasaktır ve bu durum hukuki yaptırımlara neden olabilir.

Bilgi: Sadece kurumlara kiralama hizmeti verilir!

Bu sene de paskalya ve hamsin yortusu için yapılacak başvuruların 1.3. tarihine kadar postayla ıslak imzalı şekilde yollanmasını istemekteyiz. Sınırlı sayıdaki materyal daha sonra kullanıma sunulabilir. 

Başvuru, aracı kurumun antetli kağıdı ya da mührünün bulunduğu belge ile yapılabilir. Lütfen çadırların hangi gençlik organizasyonunda kullanılacağını, organizasyonun ne zaman ve nerede yapılacağını ve Berlin'e ait bir sabit telefon hattının numarasını başvurunuzda belirtiniz. Başvuruda ıslak imza bulunmasını dikkat ediniz.   

Mevcut imkanlara talebinizin karşılanma durumu size bildirilecektir. Kullanım için izin verilen süre sonrasında iade edilmeyen çadırlar için yeni çadır alımı için geçerli fiyat faturalandırılır.

Çadır kullanımı için aşağıdaki ücretler belirlenmiştir.

Yaz tatili için yapılmış rezervasyonlar, rezervasyon tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar iptal edilirse ödenmesi gereken toplam miktarın %10'u kadar işlem ücreti alınır. Bu miktar 10 EUR'dan az olamaz. Diğer zaman dilimleri için süre 2 gündür. 

SG 20
(5m x 4,70 m)  
kullanım için temel ücret € 15,-
SG 20ek günlük ücret € 6,-
SG 20Sürekli kullanım ücreti (Yıllık) € 230,-
SG 20Mutfak Çadırı (ek olarak günlük kira) € 1,-
SG 50
(10m x 5,70 m)
Ücret € 20,-
SG 50ek günlük ücret € 9,-
SG 50Süreli kullanım ücreti (Yıllık) € 350,-
Kamp yatağıTemel Ücret / Kullanım 4 günyatak başına€ 3,-
Kamp yatağıTemel Ücret / Kullanım 5-10 günyatak başına € 4,-
Kamp yatağıTemel Ücret / Kullanım 11-20 günyatak başına€ 5,-
Kamp yatağıTemel Ücret / Kullanım 21 günden fazla yatak başına€ 6,-
DöşekTemel Ücret / Kullanım 4 günadet€ 3,-
DöşekTemel Ücret / Kullanım 5-10 günadet€ 4,-
DöşekTemel Ücret / Kullanım 11-20 günadet€ 5,-
DöşekTemel Ücret / Kullanım 21 günden fazlaadet€ 6,-

Kullanım Şartları

Sözleşme akdi ve sözleşmenin feshi sadece kiracının kendisi veya yazılı yetki verdiği temsilcisi tarafından yapılabilir. 
Kiracı ya da onun temsilcisi çadırların teslim alımı ve iadesinde yapılan hasar kontrolünde hazır bulunmalıdır.
Kiracı materyali sadece sözleşmede yer alan amaçla ve dikkatli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür.
Kiracı materyali kuru ve temiz bir şekilde bu sözleşmenin kopyası ile beraber geri vermekle yükümlüdür. Materyalin zarar görmüş kısımları kayıt altına alınır ve nedeni belirtilir. İade zamanı geçirildiği takdirde aşılan süre için de ücret tahsili yapılır. 

Kiracı, materyali kaybettiği ya da materyale kullanılamayacak hale getirecek şekilde hasar verdiğinde zararı karşılamakla yükümlüdür. Kiraya veren taraf materyal için sigortayı üstlenmez. Kiracı, materyali üçüncü kişilere devretmemek ile yükümlüdür ve kullanıcıları sözleşmenin şartları ve materyalin kullanma koşulları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

Kullanım şartlarının Türkçe versiyonu sadece bilgi amaçlıdır ve anlaşmazlık durumlarında her zaman Almanca orijinal metin geçerlidir.

Çadır kiralama ile ilgili bilgiler, kullanım koşulları ve çadırların bakımı hakkında verilen bilgiler dikkate alınmalıdır. Materyal sadece ödeme belgesi karşılığında teslim edilir.

Tıbbı amaçlı ve konaklama çadırları

Çadır SG 50
Alan: 10 m x 5,64 m = 56,40 m2
Yükseklik: 1,73 m (2,50 m)
Ağırlık: 131 kg
Hacim: 0,58 m3

Çadır SG 20
Alan: 5 m x 4,74 m = 23,70 m2
Yükseklik: 1,73 m (2,50 m)
Ağırlık: 71 kg
Hacim: 0,32 m3

Genel kurulum:
Öncelikle iskelet direkleri zeminde açılır ve ve iskelet çatalları dağıtılır. Üç kollu çatallar çadırın başlangıcına ve sonuna, dört kollu çatallar orta kısıma aittir.
Öncelikle, sadece bir çatı ve saçak bir çatala bağlanarak başlanır. Başka bir alana geçmeden önce bir alandaki yatay bağlantılar teker teker birleştirilerek tamamlanır. Diğer alana sonra geçilir. Yan destekler bu aşamada kullanılmaz.
Çatı iskeleti artık çadır bezini kolayca takabileceğiniz kadar alçalmıştır. Bez yuvarlanarak açılır, iskeletinin yerleştirilir ve yandan saçaklara doğru çekilir.
İskeletin bir tarafı kaldırılır, iskeletin diğer tarafta iskelete çatalları üzerine eş zamanlı ve eşit olarak bez geçirilir. kaldırılır. Alt plakalara sahip yan destekler, yan iskelet çatallarına tutturulur ve eşit olarak bağlanır. Alt plakalar ile yan destekler takılı bir şekilde diğer taraftaki çadır bezi çekilir. Çadır bezi alt plakalara hemen kayışlarla bağlanabilir - Aynısı çadırın diğer tarafında daha sonra yapılacaktır.

Çadırın yer bağlantılarının çadır bezinin daha sonra nemle beraber yapıya uyum sağlaması için çok az gergin olmasına dikkat edilmelidir.

İskelet yere sabitlenmeden önce hizalanmalıdır. Bu tüplerin esnekliği ve çadırın ağırlığı ile yayılan iskelenin, bu listede verilen boyutlara göre sıkıştırılması gerektiği anlamına gelir. Çadır girişi, diziler aşırı gerilmeden kapanması kolay olmalıdır. Yuvarlak çelik dübeller taban plakasının deliklerinden geçer ve diğer profil blokları çadırın geri kalan kısmının montajında kullanılır.Çadırın köşelerinde fırtına halatlarını bağlamak için kullanılan halkalar vardır.

Bu  halatlar sadece istisnai durumlarda kullanılmalıdır.

İletişim

FEZ-Berlin Çadır Kiralama
Marno Trommler

Straße zum FEZ 2
12459 Berlin
Tel: +4930-53071-228
FAks: +4930-53071-137
E-Posta: m.trommler(at)fez-berlin.de